سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • شستشوی دست ها با آب و صابون و استفاده از محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل،ویروس های روی دست ها را از بین می برند.
  • يك خطاي كوچك مي تواند حادثه اي بزرگ به وجود آورد.
  • آموزش نکات ايمني به فرزندان آرامش وخوشبختي را به همراه خواهد داشت.
  • مقالات آموزشی
  • هفته نامه ایمنی