سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • از اولین علائم گازگرفتگی، سردرد، سرگیجه و حالت تهوع است؛ در صورت بروز این علائم، باید فورا کلیه وسایل گازسوز خاموش و پنجره ها باز شوند.
  • حداقل باید سالی یک بار در آغاز فصل سرما، کل مسیر دودکش کنترل و از باز بودن مسیر خروج دود تا انتها اطمینان حاصل شود.
  • شعله های کوتاه و زردرنگ بخاری و وسایل گازسوز، نشانه سوختن ناقص گاز و تولید بیش از حد گاز سمی است.
  • مقالات آموزشی
  • هفته نامه ایمنی