سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-09-30 10:20
  • كد محتوا:19655
 برخورد7 دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس.

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از برخورد ۷ دستگاه خودرو سواری خبر داد.

تصادف و محبوسی و فوت سرنشین

ساعت اعلام ۶:۴۶ 

 برخورد ۷ دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس

و متاسفانه فوت یک نفر آقا

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره۱۲

 

 برخورد7 دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس.
 برخورد7 دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس.
 برخورد7 دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس.
 برخورد7 دستگاه خودرو سواری روی پل دفاع مقدس.