سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-10 16:30
  • كد محتوا:19690
آتش سوزی در کوه صفه

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آتش سوزی در کوه صفه خبر داد.

آتش سوزی  در کوه صفه 

ساعت اعلام : ۱۵ و ۲۷ دقیقه 

محل حریق : باغ زیتون 

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره۱۲ (هزار جریب)