سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400

برگزاری کلاس بازآموزی نجات مصدوم از داخل چاه توسط آتش نشانان شیفت ۲ ایستگاه شماره 6