سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده اش با حضور جمعیت کثیری از مردم قدرشناس ، آتش نشانان و دوستاران ایشان در آرامستان شهر خورزوق آرام گرفت .

روحشان شاد و یادشان تا ابد گرامی باد .

 

تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .
تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .
تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .
تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .
تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .
تشییع پیکر پاک کربلایی منصور شهبازی و چهار نفر از اعضای خانواده محترمشان .