سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-09-23 15:30
  • كد محتوا:19610
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از تصادف میکسر بتن خبر داد.

تصادف و محبوسی   

ساعت اعلام ۱۴:۳۹

واقع در:بلوار شفق ابتدای نیروگاه

ایستگاه های اعزامی: ایستگاه های شماره 3و11و13

خارج شدن میکسر بتن از مسیر حرکت و ورود به مسیر مخالف و برخورد به چهار دستگاه خودرو و موتور سیلکت و تیرچراغ برق.

 

تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه
تصادف میکسر بتن واقع دربلوار شفق ابتدای نیروگاه