سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-09-26 15:45
  • كد محتوا:19631
حریق درحیاط منزل واقع در بلوار شفق

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق مقداری وسایل درحیاط ساختمان مسکونی ۳طبقه خبر داد.

حریق مقداری وسایل درحیاط ساختمان مسکونی ۳طبقه واقع در بلوار شفق.

 ساعت اعلام : ۱۵

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره 11 (پل اندیشه) 

 

حریق درحیاط منزل واقع در بلوار شفق
حریق درحیاط منزل واقع در بلوار شفق
حریق درحیاط منزل واقع در بلوار شفق