سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-09-28 10:45
  • كد محتوا:19645
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی خبر داد .

 کاوه آهنگران در این باره گفت : در ساعت ۹ و ۳۱ دقیقه صبح  یک مورد حریق در طبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو به آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان ازایستگاههای شماره ۵ ، ۹ ، ۱۷ و نردبان نجات از ایستگاه شماره ۱ به محل حریق اعزام شدند.

 فرهاد کاوه آهنگران ادامه داد : حریق مذکور که طبقه دوم  آپارتمان ۳ طبقه را دربرگرفته بود باعث دودگرفتگی شدید واحدهای مسکونی شده بود که با سرعت عمل سریع آتش نشانان و با عملیات جستجو در دود ، کلیه ساکنین این مجتمع مسکونی به محوطه خارج ساختمان هدایت شدند.

وی افزود : خوشبختانه این حریق مصدوم نداشت و به دیگر واحدها سرایت نکرد.

آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان ،آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات ، سرآتشیار علیدادی مدیر منطقه ۲ ، سرآتشیار شکرانیپور رئیس ایستگاه شماره ۹ ، سرآتشیار کاوه آهنگران رییس اداره ارتباطات ، مسئول حراست و مسئول بازرسی سازمان نیز در محل حریق حضور داشتند.

 

حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو
حریق درطبقه دوم از مجتمع مسکونی 3 طبقه واقع درخیابان چهارباغ خواجو