سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-03 23:45
  • كد محتوا:19671
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق فوق سنگین کارخانه نخ در شهرک صنعتی مورچه خورت خبر داد.

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان در خصوص وقوع حریق فوق سنگین در شهرک صنعتی مورچه خورت گفت : .پس ازاعلام درخواست همکاری در حریق کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت بلافاصله آتش نشانان از ایستگاههای شماره ۷ ، ۶ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۹ ، ۳، ۲۲ به همراه آتش پاد دوم ایوبی  معاون عملیات ، سرآتشیاران موسوی ، ایمانیان ، بگدلی ، محمدی افسران آماده وقت و پس از ساعتها تلاش آتش نشانان آتش گسترده در کارخانه نخ مهار شد .

 

 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
 حریق فوق سنگین کارخانه نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت