سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-09-24 10:30
  • كد محتوا:19609
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی نیمه گسترده در منطقه ۱۳ اصفهان خبر داد .

کاوه آهنگران در این خصوص گفت : در ساعت  ۰۸ و ۲۶ دقیقه صبح یک مورد حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق یه راهی نیروگاه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش داده شد که بلافاصله اکیپ اطفاء حریق از سه ایستگاه شماره ۱۱ ، ۳ و ۱۲ با خودروهای سنگین و نیمه سنگین به محل حریق اعزام شدند .آتش نشانان در مدت زمان بسیار کوتاهی به محل حریق رسیدند و با ورود به کارگاه آتش را که در مجاورت انبار پنبه واقع شده بود سریعا مهار کردند .
وی گفت : اقدام به موقع آتش نشانان در مهار این حریق باعث عدم سرایت شعله به کارگاهها و منازل مجاور شد .

مسئولین محترم در عملیات آقایان عابدی ، امانی ، موسوی ، عزیزی ، عزیزالهی ، یزدانی ، زارعان ، حبیب الهی و آقای احسانی کشیک زحمتکش واحد تصویر و خبر نیز در محل حریق حضور داشتند. 

این حریق مصدوم نداشت و علت آن تحت بررسی است .

 

حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق
حریق نیمه گسترده در کارگاه MDF واقع در خیابان شفق