سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-09 17:20
  • كد محتوا:19694
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق کارگاه آبکاری فلزات خبر داد.

حریق کارگاه آبکاری فلزات در مجاورت اسید سولفوریک و اسید کرومیک

وجود تعدادی سیلندر گاز مایع 

محل حادثه: شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان سپاس 

ایستگاههای اعزامی : ایستگاه های شماره 10 و 22

ساعت اعلام : ۳ و ۲۳‌ دقیقه


 

حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر
حریق کارگاه آبکاری فلزات واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر