سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-09-26 13:30
  • كد محتوا:19632
حریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین واقع در خیابان امیرکبیر 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین خبر داد.

گزارش حریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین واقع در خیابان امیرکبیر 

ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره ۲۲

ساعت اعلام ۱۲و ۲۷ دقیقه 

حضور افسر کشیک آتشیار یوسفی در محل حریق

متاسفانه دراین حریق یک نفر آقا حدوداً ۴۰ ساله دچار سوختگی نسبتاً شدید شده بود که تحویل عوامل اعزامی از اورژانس شهر شد.

 

حریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین واقع در خیابان امیرکبیر 
حریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین واقع در خیابان امیرکبیر 
حریق یک باب کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودروهای سنگین واقع در خیابان امیرکبیر