سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

امروز دیدار با خانواده شهید والامقام آتش نشان ، عزیزالله اکبری با حضور مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از مدیران ارشد اداری و عملیاتی به مناسبت شب یلدا به انجام رسید .

ثواب دیدار با خانواده شهدا تقدیم به تمامی شهدای عزیز و دعای خیر آن بزرگواران بدرقه راه آتش نشانان .

 

 دیدار با خانواده شهید والامقام آتش نشان ، عزیزالله اکبری با حضور مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از مدیران ارشد اداری و عملیاتی
 دیدار با خانواده شهید والامقام آتش نشان ، عزیزالله اکبری با حضور مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از مدیران ارشد اداری و عملیاتی
 دیدار با خانواده شهید والامقام آتش نشان ، عزیزالله اکبری با حضور مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از مدیران ارشد اداری و عملیاتی
 دیدار با خانواده شهید والامقام آتش نشان ، عزیزالله اکبری با حضور مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از مدیران ارشد اداری و عملیاتی