سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-10-03 08:00
  • كد محتوا:19674
کلاس بازآموزی و کار با دستگاه های هیدرولیک و نجات محبوسین در تصادف

کلاس بازآموزی و کار با دستگاه های هیدرولیک و نجات محبوسین در تصادف توسط شیفت ۳ ایستگاه شماره ۵ با حضور سرآتشیار علیدادی رئیس محترم ایستگاه به انجام رسید.