سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از تصادف خودروی پراید ۱۴۱ خبر داد .

1400-10-09 20:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از انحراف و برخورد پراید با پایه پل و فوت ۲ نفر از سرنشینان آن خبر داد .

1400-10-02 08:50

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از واژگونی یک دستگاه رنو PK خبر داد.

1400-08-08 12:15

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات راننده سمند در اثر برخورد با کامیون ده چرخ را خبر داد .

1400-08-01 18:45