سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از انحراف و برخورد پژو پارس با تیر برق و فوت ۲ نفر از سرنشینان آن خبر داد .

1400-10-05 08:10