سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
نوع محتوا برای واکشی: 
news

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حریق در فروشگاه ابزار آلات و رنگ ساختمان خبر داد .

1400-08-17 22:50

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات تعدادی از شهروندان از داخل دود و آتش خبرداد .

1400-08-14 22:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق در تعمیرگاه موتور سیکلت خبر داد. 

1400-08-13 18:15

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد آتش سوزی در کارگاه و انبار چوب خبر داد .

1400-07-30 15:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق زیر زمین منزل مسکونی و دود گرفتگی شدید ساختمان 4 طبقه خبر داد.

1400-07-19 00:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی که طعمه حریق شد خبر داد.

1400-07-17 16:30
سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق نیمه سنگین در انبار اداره دامپزشکی استان اصفهان خبر داد.
1399-10-19 14:44

سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اطفای حریق یک مرکز تعمیر تلفن های همراه در اصفهان خبر داد.

1399-10-17 09:54
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات جان یک خانواده چهار نفره از مرگ حتمی توسط آتش نشانان در اصفهان خبر داد.
1399-10-05 10:05
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از جان باختن یک راننده موتور سیکلت بعد از تصادف با اتوبوس شهری در اصفهان خبر داد.
1399-10-04 22:21
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات مجموعاً ۳۱۰ نفر در ۷۱۰ عملیات هفته گذشته این سازمان خبر داد.
1399-10-03 17:12
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آتش سوزی یک منزل مسکونی در در اصفهان خبر داد.
1399-09-30 21:34