سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی خبر داد .

1400-09-28 10:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق منزل مسکونی خالی از سکنه خبر داد.

1400-09-02 19:50

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق در منزل نوساز واقع در روشن دشت و احتمال فوت مصدوم ۲۰ ساله این حریق خبر داد.

1400-08-26 19:10

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حریق در یک باب منزل مسکونی خبر داد.

1400-07-15 19:40

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازوقوع  یک مورد حریق سیلندر پیک نیک در منزل مسکونی واقع در محدوده خوراسگان خبر داد.

1400-07-13 14:45