سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از یک مورد حادثه تصادف و سقوط خودرو به داخل کانال خبر داد .

1400-09-29 08:30