سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

برگزاری دوره مقدماتی مسابقات یومارکشی آتش نشانان شهراصفهان توسط آتشیار دوم صفدریان سرپرست گروه نجات در ارتفاع .

 

1400-08-30 20:10

برگزاری دوره مقدماتی مسابقات یومارکشی آتش نشانان شهراصفهان توسط آتشیار دوم صفدریان سرپرست گروه نجات در ارتفاع .

 

 

1400-08-30 20:10

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق مغازه کتاب فروشی خبرداد.

1400-08-30 11:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحادثه محبوس شدن دو نفر در زیر آوار خبر داد.

1400-08-29 11:10

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی در منزل مسکونی خبر داد .

1400-08-28 13:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از تصادف منجر به فوت در اتوبان شهید دستجردی خبر داد .

1400-08-27 23:40

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق در منزل نوساز واقع در روشن دشت و احتمال فوت مصدوم ۲۰ ساله این حریق خبر داد.

1400-08-26 19:10

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات یک عقاب خبر داد .

1400-08-26 09:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق خودرو پژو  GLX خبر داد .

1400-08-25 18:40

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از محبوس شدن شخصی مذکر و مسن سال داخل اتاق منزل مسکونی خبر داد.

1400-08-25 17:30

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق در منزل مسکونی 5 طبقه خبر داد.

1400-08-24 13:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از احتمال مسمومیت با گاز CO منجر به فوت خبر داد .

1400-08-24 09:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد حریق در مغازه تعویض روغن خبر داد.

1400-08-23 14:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق پشت بام منزل مسکونی خبر داد .

1400-08-22 13:45

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نشت گاز پیک نیک وانفجاردرطبقه منفی60 منزل مسکونی یک طبقه واقع در خیابان اشراق جنوبی خبر داد.

1400-08-22 13:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد انفجار توام با حریق در طبقه اول  منزل مسکونی 2 طبقه خبر داد.

1400-08-21 11:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت سه مرد جوان خبر داد .

1400-08-21 11:15

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق در منزل مسکونی دو طبقه خبر داد.

1400-08-20 18:30

 سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودروی سمند خبرداد .

1400-08-19 23:10

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از

 حریق خودرو 206 خبر داد.

1400-08-18 17:30

صفحه‌ها