سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات راننده سمند در اثر برخورد با کامیون ده چرخ را خبر داد .

1400-08-01 18:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد آتش سوزی در کارگاه و انبار چوب خبر داد .

1400-07-30 15:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد حریق کارگاه تولید ابردر شهرک صنعتی جی خبر داد.

1400-07-29 15:10

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حریق ضایعات لاستیک در زمین محصور خبرداد .

1400-07-29 11:15

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نشت گاز نیتروژن از مخزن یک دستگاه تانکر خبر داد .

1400-07-26 14:15

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودروی سواری سمند خبر داد.

1400-07-19 10:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از یک مورد حادثه انفجار همراه با حریق خبر داد .

1400-07-19 09:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق زیر زمین منزل مسکونی و دود گرفتگی شدید ساختمان 4 طبقه خبر داد.

1400-07-19 00:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق کارگاه شیرینی پزی خبر داد.

1400-07-18 19:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حادثه سقوط جرثقیل برروی یک خودروی پارک شده در کنار خیابان و شبکه برق شهری خبر داد .

1400-07-18 18:15

حضور آتش پادگلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان و هیئت همراه در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت تبریک هفته نیروی انتظامی.

 

1400-07-18 12:15

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از واژگون شدن یک دستگاه پمپ بتن ساختمان خبر داد.

1400-07-17 17:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی که طعمه حریق شد خبر داد.

1400-07-17 16:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از برخورد شدید دو دستگاه خودروی پراید با تانکرحمل سوخت خبر داد. 

1400-07-16 14:00

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حریق در یک باب منزل مسکونی خبر داد.

1400-07-15 19:40

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازسقوط داربست فلزی بر روی دیوارحیاط منازل مسکونی ، کابلهای برق و خودروهای پارک شده در حاشیه کوچه خبر داد.

1400-07-15 11:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازتصادف منجر به فوت دراتوبان شهرک صنعتی جی خبر داد .

1400-07-15 08:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازیک مورد حریق درمغازه فست فودواقع درخیابان امام خمینی خبر داد.

1400-07-15 07:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از تصادف دو خودروی پراید و محبوسی سرنشینان در جاده اصفهان به نائین خبر داد .

1400-07-14 23:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق گسترده درانبارعلوفه واقع درشرق اصفهان خبرداد .

1400-07-14 20:10

صفحه‌ها