سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400
  • 1399-08-27 14:20
  • كد محتوا:17862

مشخصات کلی

محسن گلابی
1400/02/23 22:02

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • کارشناسی مدیریت دولتی
  • کاردانی فنی راه و ساختمان
  • کاردانی فنی شهرسازی
  • کاردانی فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان
  • دیپلم علوم تجربی

سوابق کاری و مدیریتی

عنوان شغلی محل خدمت
شهردارزواره
بخشدار مرکزیاردستان
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری نجف آباد
فرماندارشهرستان شهرضا
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهااستانداری اصفهان
مدیرعاملسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان