سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
ایستگاه شماره 15رییس
آقای علی حیدری
آدرس ایستگاه: 
خیابان جی _ بعد از میدان خوراسگان
تلفن حریق: 
۵۲۲۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۵۲۱۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 15
کد محتوا 18681