سال جهش تولید
سه شنبه, 12 مرداد 1400
ایستگاه شماره 8رییس
آقای علیرضا دبیقی
آدرس ایستگاه: 
خیابان آتشگاه
تلفن حریق: 
۷۷۱۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۷۷۱۶۰۷۱ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 8
کد محتوا 18693

برچسب‌ها