سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
جمعه, 06 خرداد 1401
  • 1400-11-27 14:20
  • كد محتوا:17862

مشخصات کلی

ابراهیم مطلبی
1357
1399/12/16 16:57

تحصیلات

  • لیسانس

سوابق کاری و مدیریتی

عنوان شغلی محل خدمت
مدیرعاملسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان