سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
11 دی 1348 - 03:30

شرح وظایف واحد بازرسی فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :

 

 1. استاندارد سازی تجهیزات زمین های بازی.
 2. استاندارد سازی تجهیزات بادی.
 3. بررسی مدارک شرکت های متقاضی ورود به وندور لیست درب ها و پوشش های مقاوم در برابر حریق .
 4. تایید نهایی گواهی های اصالت درب و پوشش های مقاوم در برابر حریق .
 5. بازدید ایمنی و ارائه تاییدیه به مهدکودک ها ، مراکز فرهنگی و تفریحی و آموزشی.
 6. حضور در جلسات کمیته فنی سازمان .
 7. شرکت در جلسات تدوین استانداردهای ملی .
 8. برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد های ملی (با هماهنگی آموزش شهرداری).
 9. کالیبراسیون دستگاههای گازسنج .
 10. همکاری با اداره آموزش جهت برگزاری دوره های آموزشی به پرسنل سازمان.
 11. انجام امور محوله مربوط به واحد پیشگیری.
 12. مکاتبه با شهرداری و ارگانهای وابسته در خصوص حریق ضایعات در سطح شهر

 

 

کد محتوا 18220

برچسب‌ها