سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
 • حضور در عملیات های حساس و مهم در ارتفاع،کوهستان و عمق
 • بازدید و بررسی تجهیزات تخصصی نجات در ارتفاع کوهستان و عمق
 • آموزش تخصصی پرسنل نجاتگر در قالب کلاس های گروهی ، درون ایستگاهی و برون ایستگاهی
 • پیگیری و تدوین لیست های خرید تجهیزات نجات در ارتفاع و کوهستان
 • پیگیری و تدوین مطالب آموزشی جهت پرسنل ایستگاه های عملیاتی
 • شناخت و بررسی نقاط حساس شهر در بحث ارتفاع و عمق و تدوین دستورالعمل های عملیات های نجات
 • پیگیری و تهیه لوازم حفاظت شخصی پرسنل کوهستان
 • تایید مدارک تخصصی مرتبط با عملیات های نجات و در ارتفاع و کوهستان پرسنل سازمان جهت استفاده از مزایای آموزشی
 • برگزاری مسابقات تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان درون و برون سازمان
 • آماده سازی تیم نجات در ارتفاع و کوهستان سازمان جهت حضور در المپیاد آتش نشانان کشور
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با آتش نشانی های دیگر شهرهای کشور
 • برگزاری آزمونهای تئوری و عملی مباحث تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان جهت سطح بندی پرسنل عملیات
 • تدوین دستورالعمل های ایمنی نجات در ارتفاع و کوهستان و عمق

همکاری و همفکری با معاونت پژوهش شهرداری در جهت بروز رسانی تجهیزات و سیستم های نجات

کد محتوا 18229

برچسب‌ها