سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
11 دی 1348 - 03:30
مشمولین

شرح وظایف واحد مشمولین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :


اخذ مجوز امریه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان شهرداریها
تشکیل پرونده گزینش و پذیرش سربازان در سازمان
آموزش بدو ورود و آموزش تخصصی در واحد بکارگیرنده
ارسال گزارش عملکرد و محاسبه کارکرد و تنظیم سند حقوق
رسیدگی به امور انضباطی و تعلیم و تربیت سربازان طبق بخشنامه
انجام مراحل اداری و مکاتبات جهت مراکز درمانی وارگانها ،کسر خدمت و ترخیصیی سربازان

 

کد محتوا 18231