سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 4رییس
آقای محسن بگدلی
آدرس ایستگاه: 
خیابان جی _ چهارراه آتش نشان
تلفن حریق: 
۲۳۰۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۲۳۰۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 4
کد محتوا 18678

برچسب‌ها