سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 6رییس
آقای میلاد شفیعی
آدرس ایستگاه: 
خیابان کاوه _ سه راه ملک شهر
تلفن حریق: 
۴۴۱۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۴۴۱۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 6
کد محتوا 18679

برچسب‌ها