سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
ایستگاه شماره 7رییس
آقای محسن بگدلی
آدرس ایستگاه: 
خیابان پروین _ میدان لاله
تلفن حریق: 
۵۵۴۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۵۵۴۴۴۴۳ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 7
کد محتوا 18680