سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
ایستگاه شماره 18رییس
آقای علیرضا یوسفی
آدرس ایستگاه: 
خیابان ملک شهر _ شهرک نگین
تلفن حریق: 
۴۳۵۶۶۶۶ ۳
تلفن پرسنلی: 
۳۴۳۵۶۶۶۷
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 18
کد محتوا 18682

برچسب‌ها