سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 18رییس
آقای محمدرضا پور ابراهیم
آدرس ایستگاه: 
خیابان ملک شهر _ شهرک نگین
تلفن حریق: 
۴۳۵۶۶۶۶ ۳
تلفن پرسنلی: 
۴۳۵۶۶۶۶ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 18
کد محتوا 18682

برچسب‌ها