سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 19رییس
آقای علیرضا نصیری
آدرس ایستگاه: 
خیابان آیت آله غفاری(زینبیه)- خیابان منتظر المهدی
تلفن حریق: 
۵۲۲۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۵۲۲۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
کد محتوا 18683