سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
ایستگاه شماره 24رییس
آقای مهدی زمین کار
آدرس ایستگاه: 
اتوبان آقابابایی _ شهرک گل نرگس _ خیابان سعادت
تلفن حریق: 
۳۵۵۴۵۴۴۴
تلفن پرسنلی: 
۳۵۵۴۵۴۴۶
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 24
کد محتوا 18684

برچسب‌ها