سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 5رییس
آقای عبدالله علیدادی
آدرس ایستگاه: 
خیابان بزرگمهر _ ابتدای خیابان سلمان فارسی
تلفن حریق: 
۲۶۶۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۲۶۷۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 5
کد محتوا 18686

برچسب‌ها