سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
ایستگاه شماره 9رییس
آقای علیرضا شکرانی پور
آدرس ایستگاه: 
خیابان هاتف
تلفن حریق: 
۲۲۹۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۲۲۹۶۰۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 9
کد محتوا 18687

برچسب‌ها