سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
ایستگاه شماره 20رییس
آقای محسن محمدی
آدرس ایستگاه: 
ابتدای خیابان فيض _ میدان بسیج
تلفن حریق: 
۶۶۱۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۶۶۱۴۴۴۱ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 20
کد محتوا 18690

برچسب‌ها