سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
ایستگاه شماره 21رییس
آقای سعید لطفی
آدرس ایستگاه: 
رهنان _ جنب گلزار شهدا
تلفن حریق: 
۷۳۹۲۵۲۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۷۳۹۲۵۲۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 21
کد محتوا 18696

برچسب‌ها