سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
ایستگاه شماره 22رییس
آقای سعید لطفی
آدرس ایستگاه: 
شهرک امیر کبیر _ خیابان استقلال
تلفن حریق: 
۳۸۶۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۳۸۶۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 22
کد محتوا 18697

برچسب‌ها