سال جهش تولید
سه شنبه, 12 مرداد 1400
با همت اداره ترابری و تعمیرگاه و پس از تائید کمیته فنی سازمان ، تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق به انجام رسید که در این بین ۱۶۴ عدد از این کپسولها مورد تایید قرار گرفت و پس از بازسازی به چرخه عملیات بازگردانده شد . این اقدام برای اولین بار انجام شد و باعث صرفه جویی در هزینه های خرید تجهیزات سازمان گردید . اداره ترابری و تعمیرگاه سازمان پیش از این نیز با بازسازی تانکها و اطفاییه های مستعمل باعث نوسازی سیستم و صرفه جویی مقادیر زیادی از منابع مالی سازمان گردیده بود . خدا قوت و خسته نباشید به مدیریت و همکاران عزیز و سختکوش در این اداره
تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق
تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق
تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق
تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق
تست هیدرواستاتیک یا تست فشار بدنه جهت ۴۰۰ عدد کپسول اطفاء حریق