سال جهش تولید
سه شنبه, 12 مرداد 1400
  • 1400-04-26 13:40
  • كد محتوا:19124
حریق منزل مخروبه در چهارراه خلجا

سخنگوی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: حادثه حریق در چهارراه خلجا اطفا شد.

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۰۱ حادثه حریق در یک منزل مخروبه و مشاهده دود سنگین در مرکز شهر اصفهان در چهارراه خلجا به آتش‌نشانی اصفهان گزارش شد که عوامل ایستگاه‌های هشت و ۱۴ به همراه واحد سیار در میدان امام حسین(ع) به محل حادثه اعزام شدند که در کمتر از سه دقیقه به موقعیت رسیدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: دود حاصل از این حریق در مرکز شهر ملاحظه می‌شود و برخی نگران وقوع حریق سنگین در آنجا هستند که خوشبختانه این حادثه چندان سنگین نیست و اطفا شد و تا دقایقی دیگر نیز محیط آن پاکسازی و ایمن‌سازی می‌شود.