سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-05-07 10:35
  • كد محتوا:19155
حریق فروشگاه کوثر شماره یک

فروشگاه کوثر یک در شعله‌های آتش سوخت.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حادثه آتش سوزی واقع در خیابان کاوه قبل از سه راه ملکشهر، اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۴:۴۱ به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حریق تمام فروشگاه کوثر یک درگیر آتش سوزی شده بود، اضافه کرد: نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۲ و ۲۵ برای امدادرسانی به این حریق اعزام شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی اصفهان افزود: این حادثه مصدومی نداشته و علت آن نیز تحت بررسی است.

حریق کوثر شماره یک