سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-05-14 07:00
  • كد محتوا:19158
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )

در یکصد و پنجمین برنامه افتتاحیه‌های شهرداری اصفهان، ایستگاه آتش نشانی شهید خداداد امینی در منطقه هشت اصفهان با حضور شهردار و رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به بهره‌ برداری رسید.

پروژه ایستگاه آتش‌نشانی شهید خداداد امینی شاخص‌ترین طرح آماده افتتاح منطقه هشت به شمار می‌رود که به جهت تراکم جمعیتی زیاد خانه اصفهان، بهرام آباد، مارچین و بخش‌هایی از منطقه ۱۲ یکی از پروژه‌های مهم و کلیدی شمال شهر اصفهان است.

ایستگاه آتش‌نشانی شهید خداداد امینی در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع با زیربنای یک هزار و ۲۰۰ مترمربع شامل شش آشیانه احداث شده است.

افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )
افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 26 ( خیابان خداداد امینی )