سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-16 20:15
  • كد محتوا:19245
گیر کردن پای کودک بین تنه و زنجیر دوچرخه واقع در خیابان نشاط

گیر کردن پای کودک بین تنه و زنجیر دوچرخه واقع در خیابان نشاط

در ساعت ۱۹ ، گیر کردن پای کودک بین تنه و زنجیر دوچرخه واقع در خیابان نشاط به سامانه 125 سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد که خوشبختانه با اقدام به موقع آتش نشانان ایستگاه شماره ۹ ، پای کودک رها سازی شد و توصیه های لازم به والدین کودک اعلام گردید .

  

.