سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-15 20:55
  • كد محتوا:19249
حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس در مجموعه مسکونی شهید کشوری

حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس در مجموعه مسکونی شهید کشوری

در ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه ساکنین محترم مجتمع مسکونی شقایق در مجموعه مسکونی شهید کشوری ، حریق در یکدستگاه خودرو پژو پارس را به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اطلاع دادند .
بدون درنگ آتش نشانان از ایستگاه شماره 23 (شهرک شهید کشوری) به محل حریق اعزام شدند .
اکیپ آتش نشانان در کمترین زمان به محل حریق رسیدند و با سرعت عمل بسیار خوب آتش را خاموش کردند .

( علت حریق تحت بررسی )