سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-06-14 18:30
  • كد محتوا:19253
 وقوع حریق در کارگاه چوب بری واقع در خیابان بسیج

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان از وقوع حریق

در کارگاه چوب بری واقع در خیابان بسیج خبر داد. 

 

کاوه آهنگران گفت :

در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه رویت شعله و دود در کارگاه چوب بری  به آتش نشانی اصفهان اطلاع داده شد 
در کمترین زمان ممکن آتش نشانان ایستگاههای 10 (خیابان بسیج) شماره 21  (رهنان خیابان امام رضا ع ) و 22 (خیابان استقلال)  

در محل اتفاق حاضر شدند حریق مذکور را اطفاء و از به بار آمدن خسارات مالی زیادی جلوگیری کردند .