سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

در ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه وقوع یک مورد حریق کنتور برق در مجتمع مسکونی واقع در کوچه سارالتقی به آتش نشانی اصفهان اطلاع داده شد .
در کمترین زمان ممکن آتش نشانان از ایستگاه شماره 17 (بازار اصفهان ) به محل اتفاق شتافتند و حریق مذکور را اطفاء و از سرایت شعله به داخل منازل جلوگیری کردند .

 این آتش سوزی مصدوم نداشت و علت آن نیز تحت بررسی است .