سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400
  • 1400-06-21 15:00
  • كد محتوا:19290
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از واژگونی یک دستگاه تریلر حامل ورق فولاد خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی دراین خصوص گفت : 

ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان) به آتش نشانی اصفهان گزارش شد که فورا اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره 22 ( خیابان استقلال)

به محل اتفاق اعزام شدند و ضمن ایمن سازی محل با توجه به احتمال وقوع حادثه دوم ، راننده را که مصدوم شده بود تحویل عوامل اورژانس شهر دادند .


 

 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)
 حادثه واژگونی تریلر حامل ورق فولاد واقع در جاده اصفهان به شاهین شهر (اتوبان آزادگان)