سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی کار با تشک نجات توسط آتش نشانان شیفت یک ایستگاه شماره 1 

 

تمرین عملیاتی کار با تشک نجات  توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 1
تمرین عملیاتی کار با تشک نجات  توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 1
تمرین عملیاتی کار با تشک نجات  توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 1